АПОТЕКА “Здравље“ - ВРАЊЕ (1948 - )

Одлуком Градског народног одбора у Врању, 14. октобра  1948. године бр.21206 основана је Градска народна апотека у Врању као државно привредно предузеће локалног значаја. Предмет пословања апотеке је продаја лекова. Решењем Народног одбора општине Врање број 4241 од 31.03.1952. године оснива се Народна апотека у Врању, која решењем бр. 05-5063-1-65 од 22.05.1965. године добија назив Апотека „Здравље“. Промена назива је уследила на основу Одлуке Савета народне апотеке 15.05.1965. године, и регистрована код Окружног привредног суда у Нишу решењем Фи број 429/65 од 18.06.1965. године. Преузет је део фонда 1981. године од Апотеке „Здравље“ у Врању (књига пријема бр.172).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама списа, а у оквиру њих хронолошки.

Садржи грађу за период 1955-1969. година.

Списи 1955-1969.

Грађа садржи: нормативна акта, решења о престанку радног односа, платне спискове и друго.

Обавештајно средство је у току израде.

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу