Просветне установе

Виша педагошка школа Ниш - Одељење у Вр

Гимназија Босилеград

Гимназија Бора Станковић - Врање

Државна мешовита гимназија - Сурдулица

УЧИТЕЉСКА ШКОЛА - ВРАЊЕ 1946-1973.

Економска школа - Босилеград

Еконмско-трговинска школа - Врање

Мешовита школа за квалификоване раднике - Бујановац

СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ИНДУСТРИЈИ И ЗАНАТСТВУ- ВЛАДИЧИН ХАН 1948-1958.

Женска занатска школа - Врање

Основна школа -Христијан Тодоровски - Карпош- - Биљача 1886 -

Државна народна школа Карђорђе Петровић - Бресница

Основна школа -Вук Караџић- - Врање 1948 -

Основна школа - Доњи Нерадовац 1905-1961

Основна школа -29. новембар- - Моштаница 1881-1991

Основна школа -Радисав Јовић- - Првонек 1892-1991

Основна школа -Стефан Немања- - Стари Глог 1931-1962

Основна школа -Бора Станковић- - Тибужде 1898 -

Основна школа -Иво Лола Рибар- - Џеп 1893 -

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу