Начелство округа врањског

Законом о привременом управном подељењу и снабдењу са властима ослобођених предела од маја 1878.године, новоослобођени крајеви подељени су на 6 округа и 21 срез. Тада је формирано и Начелство округа врањског са седиштем у Врању. Обухватало је срезове: власински, пољанички, моравски и пчињски.

            На основу Закона о подели присједињеног земљишта на округе и срезове од 17. децембра 1878. године, врањски округ је обухватао срезове: пољанички, масурички и пчињски.

            Нови Устав од 1888. године задржао је и даље поделу на округе, срезове и општине. Сагласно са уставном одредбом, марта 1890. године, донет је нови Закон о административној подели Краљевине Србије. На основу овог Закона број округа у Србији смањен је на 15. Укидањем нишког округа срез лесковачки пребачен је у нови, проширени врањски округ. Округу врањском припојен је и јабланички срез из округа топличког. На основу закона из јануара 1899. године, врањском округу припојен је и власотиначки срез из округа пиротског.

            Начелство округа врањског укинуто је Законом од 26. априла 1922. године, којим су, у складу са Видовданским уставом, установљене области као управне јединице земље, а његова територија ушла је у састав врањске области.

            Фонд је преузет од Архива Србије - Београд, 24 марта 1969. године ( књига пријема бр. 99).

            Фонд је фрагментарно сачуван. У Архиву 1979. године архивистички обрађен. Урађен је аналитички инвентар. Микрофилмован је у целости.

            Фонд је категорисан у групу архивске грађе од изузетног значаја.

            Садржи грађу за период: 1881 -1915, 2 кутије списа.

           

            Списи 1881 -1915.

            Грађа саджи: списе о издању под аренду државних имања и ливада; кандидатске листе полицијских практиканата; шпекулације са дуваном и ракијом; пописе имања, свештенички бир, прегледе пословања срезова, податке о изборима општинских чиновника и кметова, пописе механа у пољаничком срезу, прегледе стања пословања среских канцеларија, списакове сеоских добара, спискове полицијских чиновника, пријаве угинућа стоке од непознате болести, примедбе на закон о таксама, огласе о продаји некретнина, предлоге за одликовања, депешу начелника врањског у вези заштите пограничних села од Арнаута и друго.

            Обавештајна средства: аналитички инвентар.

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу