Народни одбор Округа врањског - Врање 1944-1947

Формиран је марта 1944. године као Окружни народноослободилачки одбор у селу Барбарушинцу. По ослобођењу Врања 07.09.1944. године седиште Окружног народноослободилачког одбора пренето је у Врање. Обухвата подручја срезова: босиљградског (Босиљград), врањског (Врање), масуричког (Сурдулица), пољаничког (Владичин Хан), прешевског (Прешево) и пчињског (Трговиште).

            На основу Општег закона о народним одборима од маја 1946. године Окружни народоослободилачки одбор за округ врањски мења назив у Народни одбор округа врањског.

            Организациона структура Народног одбора округа врањског из сачуване архивске грађе не може се у целости утврдити.

            На седници Окружног народног одбора од 19.10.1944. године формирана су одељења са одсецима: Војно одељење са одсеком за снабдевање војске и мобилним одсеком; Управно одељење са одсеком за мобилизацију, кривичним одсеком, административним одсеком и одсеком за заштиту јавног реда и мира; Привредно одељење са одсеком за пољопривреду, одсеком за шуме, и одсеком за трговину, индустрију и занатство; Просветно одељење са одсеком за општенародно просвећивање, одсеком за културу, одсеком за администрацију и персонал и одсеком за школе; Социјално здравствено одељење са одсеком за збрињавање сиромашних и избеглих породица, одсеком за огрев војске и органе власти и одсеком за народно здравље; Одељење за обнову са саобраћајним и грађевинским одсеком ; Архивско одељење и писарницу.

            На основу Општег закона о народним одборима од маја 1946. године и одлуке Скупштине Народног одбора округа врањског од 26.06.1946. године утврђена је унутрашња организација, која је била следећа: Опште одељење, Просветно одељење, Финансијко одељење, Одељење социјалног старања и народног здравља, Грађевинско одељење, Одељење трговине, снабдевања, индустрије и занаства, Одељење пољопривреде и шумарства, Унутрашње одељење и Планска комисија.

            Са оваквом организацијом, осим прерастања Грађевинског одељења у грађевински одсек и његовог припајања привредном одељењу, Народни одбор округа је радио и у 1947. години.

            Народни одбор округа врањског је престао са радом на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године.

            Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора општине Врање (књига пријема бр. 22).

            Фонд је непотпун.Фонд је сређен по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944-1947, 34 књиге и 73 кутије списа.

            Књиге 1944-1947:

            - деловодни протоколи 1944-1947, 33 књ.

            - матичне књиге запошљених 1945, 1 књ.

           

            Списи 1945-1947.

            Грађа садржи: записнике са седница Окружног народноослободилачког одбора, Народног одбора округа, Извршног одбора 1946-1947.; упутства о организацији и раду народних одбора; спискове палих бораца, ратних заробљеника и жртава фашистичког терора; решења о постављењу и унапређењу; прегледе разрезаног пореза; платне спискове и друго.

            Обавештајна средстава: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу