Недељник "Слободна реч" 1944 - 2012 Штампа

Први број недељника „Слободна реч“ изашао је из штампе почетком децембра 1944. године, три месеца након ослобођења Врања, и до 1949. године излазио је у издању Окружног одбора народно-ослободилачког фронта – Врање. У периоду од 1950. па до друге половине 1955. године лист није објављиван, да би га августа месеца 1955. године ССРН поново покренуо.

Од тада, до 12. децембра 2008. године, под именима “Слободна реч“ и „Врањске новине“ лист је бележио живот и рад људи Врању, Трговишту, Сурдулици, Владичином Хану, Бујановцу, Прешеву и Босилеграду. Од 2010. до 2012. године излази под именом „Нова Слободна реч“.

За својих 68 година постојања, како текстом тако и новинском фотографијом, овај недељник забележио је многе привредне, друштвене, културне, просветне, здравствене и комуналне проблеме, бележио судску хронику, вести из спорта, али и објављивао дописе читалаца. „Слободна реч“ је на својим страницама забележила податак о догађају који се одиграо одређеног дана, у одређено време, на одређеном месту, а то је оно што je битно за све оне који се баве или ће се у будућности бавити друштвеном хроником ових крајева.

Служба дигитализације Историјског архива „31. јануар“ омогућила је свим корисницима да на овом месту могу прелистати дигитализоване бројеве овог недељника. Дигитализацију смо започели од најстаријих бројева, а колекција ће у наредном периоду бити континуирано допуњивана, док сви бројеви које чувамо у нашем Архиву не буду доступни.

Уживајте...


„Слободна реч“ – 1944. година „Слободна реч“ – 1956. година

„Слободна реч“ – 1945. година „Слободна реч“ – 1957. година

„Слободна реч“ – 1946. година „Слободна реч“ – 1958. година

„Слободна реч“ – 1947. година „Слободна реч“ – 1959. година

„Слободна реч“ – 1948. година

„Слободна реч“ – 1949. година

„Слободна реч“ – 1955. година