Управе и управне установе Штампа

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДЕ - ВРАЊЕ (1960-1965)