Народни одбори општина Штампа

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАРЕЛИЋ - БАРЕЛИЋ (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛИШЕВО - БЕЛИШЕВО (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БИЉАЧА - БИЉАЧА (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРАНКОВЦИ - БРАНКОВЦИ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУШТРАЊЕ - БУШТРАЊЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ - ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЛАСИНА РИД - ВЛАСИНА РИД (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОЛЕМО СЕЛО - ГОЛЕМО СЕЛО (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА ЛИСИНА - ГОРЊА ЛИСИНА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА ЉУБАТА - ГОРЊА ЉУБАТА (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРАМАЂЕ - ГРАМАЂЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДИКАВА - ДИКАВА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊЕ ТЛАМИНИО - ДОЊЕ ТЛАМИНО (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ - ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ ВРТОГОШ - ДОЊИ ВРТОГОШ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ СТАЈЕВАЦ - ДОЊИ СТАЈЕВАЦ (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРЕНОВАЦ - ДРЕНОВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДУБНИЦА - ДУБНИЦА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖБЕВАЦ - ЖБЕВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗАРБИНЦЕ - ЗАРБИНЦЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗЛАТОКОП - ЗЛАТОКОП (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАГЊИЛО - ЈАГЊИЛО (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАСТРЕБАЦ - ЈАСТРЕБАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈЕЛАШНИЦА - ЈЕЛАШНИЦА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КИЈЕВАЦ - КИЈЕВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КЛЕНИКЕ - КЛЕНИКЕ (1944-1959)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОРБЕВАЦ- КОРБЕВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КРИВА ФЕЈА - КРИВА ФЕЈА (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛЕВОСОЈЕ - ЛЕВОСОЈЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛЕПЕНИЦА - ЛЕПЕНИЦА (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛЕПЧИНЦЕ - ЛЕПЧИНЦЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЧКАТИЦА - МАЧКАТИЦА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МУХОВАЦ - МУХОВАЦ (1944-1957)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НАЗАРИЦА - НАЗАРИЦА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО СЕЛО (С) - НОВО СЕЛО (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО СЕЛО (Т) - НОВО СЕЛО (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРВОНЕК - ПРВОНЕК (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРЕОБРАЖЕЊЕ - ПРЕОБРАЖЕЊЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРИБОЈ - ПРИБОЈ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАДИЧЕВЦИ - РАДИЧЕВЦИ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАЈИНЦЕ - РАЈИНЦЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАКОВАЦ - РАКОВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАТАЈЕ - РАТАЈЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РИСТОВАЦ - РИСТОВАЦ (1944-1959)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СПАНЧЕВАЦ - СПАНЧЕВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГЛОГ - СТАРИ ГЛОГ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СУВОЈНИЦА - СУВОЈНИЦА (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТИБУЖДЕ - ТИБУЖДЕ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЋУКОВАЦ - ЋУКОВАЦ (1944-1955)

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ШАЈИНЦЕ - ШАЈИНЦЕ (1944-1955)