Kонтакт

Банери


Гимназија Босилеград ПДФ Штампа Eл. пошта

Државна реална гимназија у Босилеграду отворена је 1946. године и као таква радила је до 01. септембра 1956. године, када решењем Народног одбора среза Врање - Савета за школство под бројем 3451 од 17. фебруара 1956. године прераста у Вишу гимназију „Георги Димитров“. Виша гимназија „Георги Димитров“ радила је до 1960. године, када је отворена Економска школа, кроз коју су прошле само три генерације ученика. Решењем Народног одбора среза Врање број 4262/62 од 06. јула 1962. године отвара се поново гимназија у Босилеграду, а сукцесивно се укида Економска школа почев од школске 1962/1963 године. Решењем Народног одбора среза Врање под бројем 03-7771/1-62 од 11. октобра 1962. године гимназија у Босилеграду добија име „Иван Караиванов“. Одлуком Скупштине општине Босилеград 1976. године отвара се Образовни центар „Иван Караиванов“. Образовни центар „Иван Караиванов“ укида се 1990. године и поново се отвара Гимназија „Иван Караиванов“ која 1992. године мења назив у Гимназија Босилеград.

Фонд је преузет 1988. године од Образовног центра „Иван Караиванов“ из Босилеграда.

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по принципу провенијенције. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1946-1980, 35 књига и 3 кутије списа.

Грађа садржи: записнике Савета школе 1970-1973, Школског одбора 1962-1964, Наставничког већа 1964-1978, Радне заједнице 1965-1970, Збора радника 1973-1976, Школског одбора Државне реалне гимназије 1953-1955, завршних испита за све ученике 1970-1980; расписе; извештаје о раду; планове и програме рада; статистичке извештаје; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: Деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262377
Овог месеца1322

Израда презентације

 
  
Forum