Kонтакт

Банери


Врањска привредна банка - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Врањска привредна банка основана је по одобрењу Министра трговине и индустрије од 20. јануара 1922. године и протоколисана је код Врањског првостепеног суда 27. јуна 1923. године.

У правилима банке одређено је да банка у пословима трговине, индустрије, занатства и пољопривреде може употребити трећину главнице, што значи да је требало пословати туђим новцем, улозима на штедњу, оставама и јевтиним кредитом државних банака. У свом пословању особито је помагала трговце, занатлије и произвођаче дувана. Врањска привредна банка отворила је филијалу најпре у Бујановцу 1926. године, али је убрзо ту филијалу затворила и отворила нову у Куманову 1927. године.

Решењем Министарства финансија Федеративне Народне Републике Југославије од 7. октобра 1946. године одређена је ликвидација банке. Ликвидација је трајала до 1949. године.

Фонд је преузет 22. октобра 1973. године од Општинског суда у Врању ( књига пријема бр. 140 ).

Фонд је делимично сачуван и несређен. Микрофилмоване су све књиге.

Садржи грађу за период 1921-1949, 16 књига и један свежањ списа

Књиге 1926-1949:

- главна књига 1937-1946, 1књ.

- књига благајне 1938-1949, 1 књ.

- дневник 1936-1949, 1 књ.

- књига текућег рачуна 1930-1946, 1 књ.

- књига трошкова 1932-1940, 1 књ.

- књига билансија 1933-1941, 1 књ.

- књиге тужених меница 1926-1941, 7 књ.

- остале финансијске књиге 1929, 1936-1941, 1933-1938, 3 књ.

Списи 1921-1949.

Грађа садржи: записнике Ликвидационог одбора 1946-1948; оглас о оснивању банке; правила банке из 1922. године; списак потписника оснивача банке од 28. децембра 1921. године; документе са редовних и ванредних зборова акционара; оглас о оснивању филијале у Бујановцу и Куманову; судске предмете, односно меничне тужбе; протокол банке из 1942. године; документе о регистровању банке од стране бугарске окупационе власти; документе која се односе на коресподенцију Врањске привредне банке у ликвидацији и Министарства финансија Народне Републике Србије и др.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199888
Овог месеца706

Израда презентације

 
  
Forum