Kонтакт

Банери


Врањска кредитна банка - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Врањска кредитна банка у Врању основана је по одобрењу Министра трговине и индустрије од 18. априла 1921. године. Врањска акционарска штедионица и Врањска задруга спојиле су се у једно акционарско друштво под именом Врањска кредитна банка, која је протоколисана код Врањског првостепеног суда 25. августа 1921. године.

Приликом оснивања банке предвиђено је да банка може вршити: све послове банкарства, издавати гарантна писма, есконтне послове, кредитовање сваке врсте, вршити наплате и исплате за туђ рачун, отварати текуће рачуне, да учествује, финансира и оснива трговачка, банкарска, предузимачко-грађевинска, рударска и пољопривредна предузећа, као и све друге трансакције које одговарају постављеном циљу предузећа. Органи банке су Управни, Надзорни и Главни одбор.

Решењем Министарства финансија Федеративне Народне Републике Југославије од 7. октобра 1946. године одређена је ликвидација банке. Ликвидација је трајала до почетка 1949. године.

Фонд је преузет 22. октобра 1973. године од Општинског суда у Врању (књига пријема бр. 139 ).

Фонд је непотпун и несређен. Микрофилмоване су све књиге.

Садржи грађу за период 1920-1949, 37 књига и 4 свежња списа

Књиге 1920-1949:

- књига акционара 1946-1949, 1књ.

- регистри лица 1939-1940, 2књ.

- регистри улога на штедњу и текуће рачуне 1921-1934, 2 књ.

- књиге улога на штедњу 1930-1948, 3 књ.

- књиге благајне 1937-1948, 2 књ.

- благајница-дневник 1936-1939, 1 књ.

- књиге евиденције пропалих, отписаних и сумњивих потраживања 1920 1949, 2 књ.

- књиге текућих рачуна 1933-1949, 2 књ.

- главне књиге 1938-1946, 5књ.

- књиге преписа есконтованих меница 1934-1941, 2 књ.

- књиге "Дневници" 1938-1949, 5 књ.

- књига билансија 1937-1948, 1 књ.

- књиге трошкова 1929, 1938-1939, 1941-1943, 1946-1948, 5 књ.

- књиге инвентари 1938-1941, 3 књ.

- књига експедиције и коресподенције 1939, 1946-1949, 1 књ.

Списи 1920-1948.

Грађа садржи: записнике са заједничких седница Управних одбора Врањске акционарске штедионице и Врањске задруге 1920-1921; записнике Управног и Контролног савета 1942-1943; записнике Ликвидационог одбора 1946-1949; оглас о оснивању и протоколисању банке; прилоге банке Министру трговине и индустрије о стању и кретању новчаних средстава ради одлагања плаћање пореза; судске предмете, односно меничне тужбе; разне дописе Удружења банака у Београду упућена Врањској кредитној банци; документе настале преписком између Врањске кредитне банке и Извозне прометне банке у Скопљу; дописе државних надлештва упућена банци; документе Ликвидационог одбора и др.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199892
Овог месеца710

Израда презентације

 
  
Forum