Kонтакт

Банери


Виша педагошка школа Ниш - Одељење у Врању - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Виша педагошка школа Ниш, Одељење у Врању отворено је Одлуком Извршног већа скупштине Народне Републике Србије 02 бр. 3156/1 од 13.јула 1961.године, а на предлог Народног одбора среза Врање. Одељење у Врању имало је следеће наставне групе: група за руски језик, група за српскохрватски језик, група за математику, група за општетехничко образовање. Средства за издржавање и рад Одељења обезбеђују се из буџета Републике и Републичког друштвеног фонда за школство. Одељење је почело са радом школске 1961/1962.године. Одељење у Врању је престало са радом 31.марта 1971.године, а на основу Закона о укидању Више педагошке школе у Нишу.

Фонд је преузет 1974.године од Филозофског факултета у Нишу.

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по принципу провенијенције. Микрофилмоване су књиге.

Садржи грађу за период 1961-1974, 5 књига и 183 кутије списа.

Грађа садржи: записнике Наставничког особља 1971-1972, Радне заједнице 1966-1970, Управе одељења 1963-1966; нормативна акта; програме и планове наставе; материјале са избора органа управљања; досијеа наставника; досијеа студената; спискове кандидата за полагање стручног испита 1964-1968; досијеа кандидата који су полагали стручни испит; статистичке извештаје; одлуке; решења; дописе; завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262382
Овог месеца1327

Израда презентације

 
  
Forum