Kонтакт

Банери


Архивска књига: ПДФ Штампа Eл. пошта

 

Упутство за вођење Архивске књигеАрхивска књига се води према Закону о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2020) на прописаном образцу на основу члана 9 тачка 6. (Образац број 21).

Сав документарни материјал настао у раду ствараоца /имаоца уписује се у Архивску књигу, која служи као општи инвентарни преглед целокупног архивског материјала.


Принцип уписа документације у образац архивске књиге је хронолошки,  што значи да се јединице чувања (регистратори, фасцикле и кутије у којима је смештена архивска грађа и документарни материјал) уписују према/по годинама настанка. Она обухвата попис документације од године настанка ствараоца и имаоца закључно са последњом завршеном календарском годином и обухвата целокупну документацију.

Архивска књига се може водити у форми књиге или у електронском облику (excel табела, word табела итд.) уз редовну израду заштитне копије.

Архивска књига или препис архивске књиге (копија) може се доставити надлежном архиву као појединачан предмет уз пратећи допис заведен и потписан од стране одговорног лица. Препис се у писаном облику доставља у ЈЕДНОМ примерку (чл. 9 тачка 7), најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а копију треба завести и потписати од стране задуженог лица/архивара.

 

ПреДЛОГ ДОПИСА АРХИВУ КОЈИМ СЕ ДОСТАВЉА ПРЕПИС АРХИВСКЕ КЊИГЕ (пдф верзија)


Преузмите образац архивске књиге (пдф верзија)

 

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

268898
Овог месеца418

Израда презентације

 
  
Forum