Kонтакт

Банери


Фонд занатског дома - Врање 1936-1950 ПДФ Штампа Eл. пошта

Фонд занатског дома у Врању основало је Удружење занатлија за срез пчињски, а Правила Фонда одобрила је Краљевска банска управа 1. маја 1936. године под бр. 7249. Прва редовна седница Скупштине Фонда одржана је 26. јула 1936. године.

Фонд занатског дома основан је као самостална хумано-културна установа са следећим циљевима: да сагради и уреди Занатски дом и изврши његову исплату, да у Занатском дому изврши концентрацију свих стручних хумано-културних установа; да својим акцијама утиче на материјално и културно унапређење занталија, да у сардањи са занатлијским и државним установама организује изложбе, стручне курсеве, предавања и слично у циљу васпитања занатлија и подмлатка, да шаље сиромашне али талентаоване младиће као своје питомце у иностранство ради усваршавања, да ради на оснивању секција као што су певачке секције, секције за сузбијање алкохола, секције за планинарство и туризам, секције за физичко васпитање и спорт. Органи Фонда су били: Скупштина, Управа и Надзорни одбор. Чланство у Фонду је било редовно и ванредно. Чланови су могли бити физичка и правна лица. Редовни чланови могли су бити само занатлије, а ванредни - почасни чланови могли су бити добротвори, утемељачи и помажући чланови. Средства Фонда су била из доприноса Удружења занатлија за срез пчињски и Окружног одбора занатског удружења у Врању, од добровољних прилога, од поколона и завештања, од уписнине и чланарине и од задужења уколико не би било довољно средстава.

Престао је са радом 1950. гопдине, када је сва права и обавезе преузела Среска занатска комора у Врању.

Фонд је издвојен из архивске грађе фонда Занатско-комуналне коморе среза Врање (књига пријема бр. 17).

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки по врстама списа. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1936-1943, 1945-1950, 6 књига и 1 свежањ списа.

Књиге 1936-1941, 1945-1950:

- деловодни протокол 1936-1940, 1 књ.

- главна књига 1936-1941, 1945-1950, 1 књ.

- спомен књиге добротвора 1936-1941, 1946, 2 књ.

- књига чланског улога 1936-1939, 1945-1950, 1 књ.

- књига благајне 1936-1941, 1945-1950, 1 књ.

Списи 1936-1943, 1945-1946, 1948.

Грађа садржи: записнике Скупштине, Управе и Надзорног одбора 1936-1941, 1945-1946, 1948; Правила; уговор између Фонда и предузимача из Сурдулице о изградњи зграде Занатског дома; акта у вези рушења једног дела зграде; дописе Занатске банке у Београду; рачуне, признанице и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

223543
Овог месеца397

Израда презентације

 
  
Forum