Kонтакт

Банери


Учитељска школа - Врање 1946-1973 ПДФ Штампа Eл. пошта

Учитељска школа у Врању отворена је Одлуком Владе Народне републике Србије бр. 41 од 31 јула 1946. године као средња стручна школа. Почела је са радом 1. септембра 1946. године, у моменту када је овом крају било потребно много учитеља за рад у школама и на описмењавању одраслих. У почетку радила је у згради Основне школе "Вук Караџић" и згради гимназије. Услови за рад знатно су побољшани 15. септембра 1963. године, након усељења у нову зграду, у којој је сада Учитељски факултет. Решењем Владе Народне Републике Србије бр. 57 од 13. фебруара 1952. године Учитељска школа у Врању преноси се из надлежности Владе Народне Републике Србије у надлежност Градског народног одбора у Врању. Учитељска школа у Врању укинута је решењем Скупштине општине Врање бр. 06-65/73-03 од 28. 06. 1973. године. Непокретна и покретна имовина укинуте Учитељске школе преноси се Педагошкој академији у Врању.

Фонд је преузет 1973. године од Ликвидационе комисије Учитељске школе (књига пријема бр. 141).

Фонд је непотпун. Фонд је 1982. године сређен по врстама а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар. Микрофилмоване су све књиге.

Садржи грађу за период 1946-1973, 33 књиге, 21 кутију списа.

Књиге 1946-1972:

- Деловодни протоколи 1963-1971. 9 књ.

- Уписнице 1946-1972. 14 књ.

- Главни протоколи учитељских дипломских испита 1954-1961, 1954-1965. 2 књ.

- Прозивник 1946-1947. 1 књ.

- Матична књига службеника 1962-1973. 1 књ.

- Књиге инвентара ствари 1947-1953, 1960. 2 књ.

- Књига инвентара књига 1954-1963. 1 књ

- Књига инвентара учила за географију и историју 1954-1962. 1 књ.

- Књига инвентара за државне установе 1956-1961. 1 књ.

- Књига извршења 1963. 1 књ.

Списи 1957-1972.

Грађа садржи: записнике [колског одбора (1956-1967.), Савета школе (1954-1955, 1965-1972.), Наставничког већа (1959-1963, 1967-1972.), Наставничког савета (1946-1959.), стручних актива педагога (1949-1951, 1955- 1961. ), Испитног одбора за полагање дипломских учитељских испита (1948 -1970.) ; планове рада, извештаје о раду, документацију о полагању стручних испита, документацију о упису ученика, досијеа радника, завршне рачуне, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262388
Овог месеца1333

Израда презентације

 
  
Forum