Удружење резервних официра и подофицира општине Врање Штампа

Нема података о оснивању и престанку рада удружења.

Задаци удружења били су да ради на подизању војно-стручног знања својих чланова, да помаже органима власти и Армији у припреми за одбрану земље, као и да пружа помоћ у решавању свих питања која произилазе из права и дужности резервних официра и подофицира.

Нема података о преузимању фонда.

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1956-1966, 3 књиге и 3 свежња списа.

Књиге 1956-1966:

- деловодни протокол 1965-1966, 1 књ.

- књига благајне 1956-1962, 1 књ.

- партијалник примања 1961-1962, 1 књ.

Списи 1956-1966.

Грађа садржи: записнике са седница годишњих скупштина из 1963 и 1965; записнике општинског одбора из 1964; записнике председништва 1962-1964; записнике са изборних конференција основних и месних организација 1961-1963, 1965; планове војно-стручне наставе; извештаје о раду; планове рада; спискове чланова удружења; дописе Савеза удружења бораца народноослободилачког рата у Врању; дописе Скупштине општине Врање; дописе Савеза удружења бораца народноослободилачког рата среза Лесковац и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.