Kонтакт

Банери


Удружење занатлија за Срез пчињски - Врање 1911-1950 ПДФ Штампа Eл. пошта

Занатлијски еснаф за град Врање и срезове пчињски и пољанички са седиштем у Врању основан је крајем 1911. године. На основу Закона о радњама од 5. новембра 1931. године и по наређењу Занатске коморе од 15. марта 1932. године, Занатлијски еснаф за град Врање и срезове пчињски и пољанички је променио назив у Удружење занатлија за срез пчињски 6. септембра 1932. године.

Задаци удружења били су: да развија дух заједнице међу својим члановима, да заступа и унапређује интересе занатства, да се стара о одржавању добрих односа између чланова службодаваца и њиховог помоћног особља, да се стара о моралном и стручном образовању својих чланова и њиховог помоћног особља, да дејствује на оснивању привредних предузећа и привредних задруга, да оснива хумане фондове, да води статистику занатских радњи на свом подручју, као и други задаци на основу Закона о радњама. Органи удружења су били: Скупштина, Управа, Надзорни одбор, стручни одбори и секције, повереништва, Суд части и евентуални народни одбори.

Удружење занатлија за срез пчињски престаје са радом 1. септембра 1950. године, а сва права и обавезе преузела је Градско-среска занатска комора за град Врање и срезове врањски и пчињски са седиштем у Врању.

Фонд је издвојен из архивске грађе фонда Занатско-комуналне коморе среза Врање (књига пријема бр. 17).

Фонд је непотпун и сређен хронолошки по врстама списа 1976. године. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1919-1941, 1944-1951, 39 књига и 12 кутија списа.

Књиге 1923-1941, 1944-1951:

- деловодни протоколи 1923, 1925-1934, 1937-1938, 1940-1941, 1946-1947,

1949-1950, 18 књ.

- деловодни протокол Ликвидационе комисије 1950-1951, 1 књ.

- регистри деловодних протокола 1934-1940, 2 књ.

- књига чланова 1932-1940, 1945-1947, 1 књ.

- уписна књига ученика и помоћника 1933-1940, 1 књ.

- списак о полагању мајсторских испита 1933-1941, 1945- 1948, 1 књ.

- списак о полагању помоћничких испита 1933-1941, 1945-1946, 1 књ.

- главна књига доприноса Занатске коморе у Београду 1945, 1 књ.

- књига чланског улога 1934-1940, 1945-1949, 1 књ.

- књига издатих пословних књижица 1939-1941, 1 књ.

- распоред пореза на доходак занатлијама 1945-1948, 9 књ.

- дневници касе 1924-1941, 1945-1950, 2 књ.

Списи 1919-1922, 1925-1941, 1945-1950.

Грађа садржи: записнике Скупштине, Управног и Надзорног одбора 1931-1941, 1944-1950; записнике испитне комисије за полагање мајсторских и помоћничких испита; уверења и потврде о обављању одређених заната; молбе за издавање еснафских писама; потврде о регистровању радње; дописе Занатске коморе у Скопљу и дописе Занатске коморе у Београду; дописе самог удружења; документе у вези изградње Занатског дома; кандидатске листе представника одређених заната на скупштинама; годишње буxете; завршне рачуне и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри деловодних протокола.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199886
Овог месеца704

Израда презентације

 
  
Forum