Kонтакт

Банери


Стручна школа за ученике у индустрији и занатству - Владичин Хан 1948-1958 ПДФ Штампа Eл. пошта

Стручна школа за ученике у индустрији и занатству у Владичином Хану отворена је 1948. године. Својим актом бр. сл. од 1. фебруара 1948. године Срески народни одбор - Просветни одсек у Владичином Хану за Управника школе поставља наставника гимназије Стошић М. Милојка. Задатак Управника школе био је да упише ученике, пронађе хонорарне наставнике, организује све што је потребно и да школа са радом отпочне 11. фебруара 1948. године.

Уписано је укупно 32 ученика у први и други разред. [кола је смештена у једној учионици Гимназије. У годишњем извештају под бр. 179 од 23 јуна 1958. године стоји да школа наставу изводи у просторијама Основне школе јер не располаже својим просторијама. Због слабог интересовања ученика долази до укидања школе 1958. године. На почетку школске 1957/1958 године упис је извршен само у трећем разреду са 12 ученика.

Фонд је преузет од Скупштине општине Владичин Хан 1982. године са архивском грађом Скупштине општине Владичин Хан ( књига пријема 177 ).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама а у оквиру њих хронолошким редом.

Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948-1958, 4 књиге, 3 кутије списа.

Књиге 1948-1958:

- уписник ученика 1955-1956, 1 књ.

- летопис школе 1948 -1951, 1 књ.

- књига инвентара 1948-1954, 1 књ.

- књига потрошног материјала 1948-1958, 1 књ.

Списи 1948-1958.

Грађа садржи: записнике са седница [колског одбора, персонална документа, сведочанства ученика, статистичке податке, годишње и полугодишње извештаје о раду школе, спискове ученика за помоћ, расписе школе, платне спискове идр.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262383
Овог месеца1328

Израда презентације

 
  
Forum