Kонтакт

Банери


Среско веће Савеза синдиката Југославије за Срез Врање - Врање 1947-1962 ПДФ Штампа Eл. пошта

Среско синдикално веће за срез врањски у Врању формирано је у првој половини 1947. године. До 1947. године активности синдикалних подружница у срезу врањском обједињавало је Месно синдикално веће у Врању.

Највиши орган Савеза синдиката на територији среза је Скупштина која се састаје сваке године а чине је делегати бирани у општинским већима. Среско веће је извршни орган скупштине. Она од својих чланова бира председништво, односно секретаријат. Ради обављања одређених послова, Среско веће формира потребне комисије.

Обухватало је подручје синдикалне активности среза врањског и град Врање, а од 1955. године и подручја укинутих срезова босилеградског, бујановачког, масуричког и јужноморавског.

Среско синдикално веће Савеза синдиката Југославије за срез Врање престало је да ради 1962. године са укидањем среза врањског и његовим припајањем срезу лесковачком.

Фонд је преузет 1963. године од Општинског синдикалног већа у Врању (књига пријема бр. 28).

Фонд је делимично сачуван. У Архиву је 1980. одине сређен хронолошки и по врстама списа. У грађи се налазе и појединачни списи неких подружница и две књиге Среског синдикалног већа Трговиште.

Фондје категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1945-1962, 5 књига и 4 кутије списа.

Књиге 1945-1962:

-деловодни протокол Подружнице финансијских службеника у Врању 1945-1947. 1 књ

-деловодни протокол Учитељско-наставничке-професорске подружнице 1958/1959. 1 књ.

-деловодни протокол ССВ Врање 1962. 1 књ.

-дневник наплате чланарине ССВ Трговиште 1949-1950. 2 књ.

Списи 1945-1962.

Грађа садржи: записнике Подружнице финансијских радника у Врању од 1945-1947. године; записнике пленума ССВ Трговиште од 1948-1951. године; записнике председништва ССВ Врање, 1952-1955; записнике пленума и секретаријата ССВ Врање за 1958. годину; записнике Комисије за давање отказа, 1954-1957; појединачне примерке записника из разних година (о такмичењима, доброивољним акцијама на уређењу града, снабдевању, спортским и културним активностима и др. ); извештаје о раду подружница, месних одбора и ССВ Врање (о подизању животног стандарда, здравственој бризи, културно-просветном раду, разним такмичењима, новаторству и рационализацији, пословању привреде и развоју друштвених односа); планове разних активности ("ЗРЕН", штафета мнладости, "7. јули", "7. септембар" и др. ); разне реферате; спискове и персонална документа синдикалних функционера и појединачна новчана документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

Фонд је микрофилмован.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

218584
Овог месеца6082

Израда презентације

 
  
Forum