Kонтакт

Банери


Срески суд Прешево 1934-1941 ПДФ Штампа Eл. пошта

Срески суд у Прешеву установљен је на основу Уредбе Министарства правде о установљењу среских и окружних судова на једном делу територије Апелационог суда у Скопљу и Великог суда у Подгорици донете овлашћењем Финансијског закона за 1934/35. годину.

Срески суд у Прешеву почео је са радом 1. новембра 1934. године. Седиште суда било је у Прешеву.

Био је надлежан за вршење судске власти у грађанским парницама за све спорове по редовном поступку или по кратком суђењу; за спорове о исправци и одређивању граница (међа); спорове због мана на стоци; за сва старатељска дела и сва ванпарнична (неспорна) дела; за вођење интабулационих књига; за доношење одлука по предметима забране, притвора, прибелешке, интабулације и обуставе и кривичне предмете према Закону о судском кривичном поступку од 16. фебруара 1929. године.

Судску власт је вршио у првом степену преко судија појединаца.

Срески суд у Прешеву подпадао је под службеним надзором Окружног суда у Куманову.

Срески суд у Прешеву престао је са радом 1941. године.

Фонд је преузет у несређеном стању и са физичким оштећењима од Општинског суда у Бујановцу 1983. и 1985. године, без записника о преузимању.

Хронолошко сређивање грађе у Архиву извршено је 1985. године.

Фонд је непотпун и физички оштећен.

Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1934-1940, 59 свежњева.

Списи 1934-1940.

Грађа садржи: оставинске предмете из 1935. и 1939. године; предмете грађанских парница од 1934-1940. године; кривичне предмете од 1934-1940; разна појединачна документа, судске прибелешке и др.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199888
Овог месеца706

Израда презентације

 
  
Forum