Срески одбор Савеза ратних војних инвалида Србије Среза Врање - Врање 1947-1962 Штампа

Срески одбор ратних војних инвалида среза врањског у Врању формиран је 25. децембра 1947. године, када је расформиран Окружни одбор ратних војних инвалида округа врањског. Окружни одбор престао је са радом 31. децемра 1947. године, а срески одбор отпочео је са радом 1. јанура 1948. године.

Надлежност Среског одбора Савеза ратних војних инвалида Србије среза Врање од 28. августа 1955. године, проширена је на укинуте срезове: бујановачки, босилеградски, масурички и јужноморавски.

Престао је са радом 25. фебруара 1962. године, јер извршено спајање са среским одборима Савеза бораца народноослободилачког рата и Удружења резервних официра и подофицира у Савез удружења бораца народноослободилачког рата среза Врање.

Фонд је преузет 24. јануара 1963. године од Савеза удружења бораца народноослободилачког рата среза Врање (књига пријема бр. 10).

Фонд је сачуван скоро у целости. Сресђен је хронолошки по врстама списа. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1946- 1962, 20 књига и 14 кутија списа.

Књиге 1946-1962:

- поверљиви деловодни протокол 1948-1950, 1 књ.

- деловодни протоколи 1948-1962, 7 књ.

- регистар личних ратних инвалида 1948-1962, 1 књ.

- регистар за регистрацију чланова који су уплатили чланарину 1948-1962, 1 књ.

- регистар издатих чланских карата 1946-1952, 1 књ.

- регистар инвалида 1946-1950, 1 књ.

- списак породичних инвалида 1948-1962, 1 књ.

- списак личних инвалида 1948-1962, 1 књ.

- списак издатих чланских књижица 1948-1962, 1 књ.

- списак чланарине 1953-1957, 1 књ.

- регистар намештеника одбора 1947-1948, 1 књ.

- дневник касе 1948-1949, 1 књ.

- књига благајне 1960-1962, 1 књ.

- књига уплаћених дотација за разне општине 1953-1959, 1 књ.

Списи 1947-1962.

Грађа садржи: записнике Скупштине, Управног одбора, Извршног одбора и Председништва 1947-1962; записнике општинских и месних одбора 1951-1953, 1956-1961; картоне са подацима инвалида; спискове ратних војних инвалида; спискове деце ратних војних инвалида; упитнике за личне ратне и мирнодопске војне инвалиде; расписе и акта Земаљског одбора и расписе Главног одбора у Београду; платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.