Срески комитет народне омладине Србије Среза врањског - Врање 1943-1962 Штампа

Срески комитет Савеза комунистичке омладине Југославије у Врању формиран је 14. децембра 1943. године, у шумама близу Богошева - наставком састанка у Обрадовцима. Почетком 1944. године Срески комитет СКОЈ-а за Врање реорганизован је на два среска комитета СКОЈ-а: врањски и масурички.

Марта месеца 1944. године, у Средњем Делу, СК КПЈ Врање формира Срески одбор УСАОЈ-а среза врањског.

После ослобођења, почетком 1946. године формиран је нови Срески комитет СКОЈ-а и више рејонских руководстава на територији среза врањског.

Крајем 1948. године долази до спајања СКОЈ-а и Народне омладине и формирања јединствене омладинске организације у срезу врањском.

Пети конгрес Народне омладине Југославије и Четврти конгрес народне омладине Србије, одржани 1953. године, омладинској организацији постављају нове задатке кроз окупљање омладине у разним организацијама: савез за телесно васпитање, планинарске организације, феријални савез, народна техника и др. у којима се стварају услови за разноврсне иницијативе младих.

Највиши орган Народне омладине у срезу је Среска конференција Народне омладине. Конференција је оцењивала рад у протеклом периоду, утврђивала је задатке, расправљала о актуелној проблематици и бирала ново омладинско руководсвто.

Срески комитет Народне омладине Србије у Врању, престао је да постоји укидањем Среза Врање 15. децембра 1962. године.

Фонд је преузет од општинске организације ССО Врање 1963. године (књига пријема бр. 16).

Фонд је непотпун. Извршено је само хронолошко сређивање; у фонду су задржани и појединачни списи среских комитета Народне омладине у Босилеграду, Владичином Хану, Сурдулици и Трговишту.

Микрофилмован је у целости.

Фондје категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1946-1962, 27 књига и 20 свежњева списа.

Књиге 1947-1961:

-деловодни протоколи СК Народне омладине Врање, 1947-1958, 11 књ.

-деловодни протокол СК Народне омладине Владичин Хан, 1955, 1 књ.

-деловодни протокол СК Народне омладине Сурдулица, 1950-1951, 3 књ.

-регистар чланова Народне омладине (Врање), 1950, 1 књ.

-попис учесника на изградњи аутопута, 1961, 1 књ.

-књига бригадира савезне радне акције, 1958, 1 књ.

-књиге заповести врањских бригада, 1952, 1958-1961, 7 књ.

-књига амбуланте врањске бригаде "П. Мачкатовац", 1958, 1 књ.

-преглед дневног учинка бригаде, 1958, 1 књ.

Списи 1946-1962.

Грађа садсржи: записнике Градског комитета Народне омладине Врање од 1950-1955. године; записнике Среског комитета Народне омладине Врање од 1951-1952. и од 1957-1961. године; записнике Среског комитета Народне омладине Босилеград од 1947-1949. године; записнике Среског комитета Народне омладине Владичин Хан за 1952. годину; извештаје са одржаних конференција и извршених радних акција; разне анализе рада; планове рада; спискове, карактеристике и потврде; статистичке извештаје; радне налоге бригадира, дописе виших органа и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.