Kонтакт

Банери


Среска трговинска комора - Врање 1952-1962 ПДФ Штампа Eл. пошта

Трговинско-угоститељска комора у Врању основана је 27. јула 1952. године. Одлуком Иницијативног одбора Трговинско-угоститељске коморе од 18. августа 1955. године издвојене су као пссебне трговинска и угоститељска комора.

Среска трговинска комора у Врању отпочела је са радом 1. септембра 1955. године.

Задатак коморе био је да ради на унапређењу робне размене и тржишта. У том циљу пратила је и проучавала промет робе и тржишта, пратила је развој трговинске мреже, радила је на унапређењу продуктивности рада у трговини, предлагала мере за усавршавање система финансирања привредних организација, радила је на усавршавању стручних кадрова, пружала организациону, техничку и другу стручну помоћ својим члановима, пратила развој радничког самоуправаљања и радила на његовом унапређењу, разматрала питања у вези са односима који проистичу из обавеза трговинских привредних организација према друштвеној заједници и прикупљала и обрађивала податке и вршила анкете о појединим привредним питањима и разматрала њихове резултате. Орагани коморе су били Скупштина, Управни 0дбор, Председништво, Надзорни одбор, стручне секције, стручни одбори и комисије и испоставе.

Среска трговинска комора престала је са радом 1962. године, а сва права и обавезе преузела је Среска привредна комора у Врању.

Фонд је преузет 20. фебруара 1963. године од Привредне коморе среза Лесковац ( књига пријема бр. 18).

Фонд је скоро у целости сачуван и сређен хронолошки по врстама списа. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1952-1963, 16 књига, 35 кутија и 6 свежњева списа.

Књиге 1952-1963:

- деловодни протоколи 1952, 1956-1963, 7 књ.

- регистар издатих сведочанстава за квалификоване раднике 1958-1960, 1 књ

- регистар издатих уверења за полуквалификоване раднике 1957-1961, 1 књ.

- регистар ученика у привреди 1956-1959, 1 књ.

- регистар издатих решења о превођењу радника у трговини 1960, 1 књ.

- регистар чланова коморе 1957-1958, 1 књ.

- дневник рада курса за квалификоване раднике 1960, 1 књ.

- књиге извршења 1962-1963, 2 књ.

- експедиција чланарине 1955, 1 књ.

Списи 1952-1963.

Грађа садржи: записнике Скупштине 1952-1954, 1956, 1958; записнике Управног одбора 1952-1955, 1956-1959; записнике Прдседништва 1957-1959; записнике Одбора за кадрове и школство 1957-1958; записнике Комисије за полагање испита 1958-1959; записнике о полагању стручних испита; нормативна акта; извештаје о раду коморе; решења о утврђивању стручне спреме радника у трговини; дописе Трговинске коморе Народне Републике Србије; дописе Среске трговинске коморе и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262382
Овог месеца1327

Израда презентације

 
  
Forum