Kонтакт

Банери


Скупштина општине Власина Округлица 1944-1965 ПДФ Штампа Eл. пошта

Народноослободилачки одбор општине Власина Округлица, са седиштем у Власини Округлици, формиран је крајем 1944. године после ослобођења места. Потпада под надлежност среза масуричког у округу врањском.

Године 1946. године на основу Устава и Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Власина Округлица. Од 1947.године на основу Закона о административно- територијалној подели Народне Републике Србије, потпада под надлежност среза јужноморавског. А од 1950.године је под надлежност среза масуричког.

Године 1952. на основу Општег закона о народним одборима Месни народни одбор Власина Округлица мења назив у Народни одбор општине Власина Округлица и обухвата насеља Власину Округлицу и Власину Стојковићеву. Од 1955.године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији обухвата и насеља Божицу, Власину Рид и Топли Дол. А од 1957. године и насеља Грознатовци, Драјинци, Клисуру, Колуницу, Кострошевци, Паљу, Стрезимировци и Сухи Дол.

Устројство и организацију Скупштине општине Власине Округлице због малог обима сачуване архивске грађе није могуће у целости сагледати.

Одлуком о измени и допуни статута од 27.12.1960. године за вршење извршних и одређених управних послова из своје надлежности Народни одбор општине Власина Округлица има следеће савете: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, Савет за народно здравље и социјалну заштиту, Савет за културу и физичку културу, Савет за комуналне послове, Савет за робни промет и Савет за рад и радне односе.

На седници оба већа 03.06.1963. године Народни одбор општине прераста у Скупштину општине. На истој седници донео је одлуку о организацији и раду Општинске скупштине и њених органа. Према наведеној одлуци Општинску скупштину чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина има Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе , Комисију за друштвени надзор и Комисију за израду статута. Скупштински савети су: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за просвету, културу и физичку културу и Савет за народно здравње, социјално старање и комунално стамбене послове.

Скупштина општине Власина Округлица укинута је 1965.године Законом о изменама и допунама закона о подручјима општина и срезова у СР Сбији а њена територија припојена је територији Скупштине општине Сурдулица.

Фонд је преузет од Месне канцеларије Власина Округлица 21.11.1967.године (књига пријема бр. 376).

Фонд је непотпун. Урађен је привремени попис грађе.

Садржи грађу за период 1946-1965, 26 књига и 904 свежњева списа.

Књиге 1946-1964:

- деловодни протоколи 1946-1958, 1963-1964. 22 књ.

- регистер судије за прекршаје 1955-1956. 1 књ.

- уписник судије за прекршаје 1955-1956. 1 књ.

Списи 1946-1965.

Грађа садржи: расписе и дописе добијене од среског и окружног одбора, извештаје о раду школа, грађевинске пројекте са техничком документацијом; податке о радним организацијама; нормативна акта и друштвене планове; дозволе за отварање радњи; спискове службеника народног одбора; буxете, завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства деловодни протоколи и регистри.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262377
Овог месеца1322

Израда презентације

 
  
Forum