Kонтакт

Банери


СИЗ за геолошка истраживања јужноморавске регионалне заједнице - Врање 1978-1986 ПДФ Штампа Eл. пошта

Скупштина Јужноморавске међуопштинске регионалне заједнице донела је решење, 28. децембра 1977. године, о оснивању Самоуправне интересна заједнице за геолошка истраживања за подручје јужноморавске међуопштинске регионалне заједнице са седиштем у Врању. Конститутивна скупштина Самоуправне интересне заједнице за геолошка истраживања одржана је 5. јануара 1978. године.

Послови и задаци заједнице су: усклађивање заједничких потереба и интереса у погледу основних и детаљних истраживања; обезбеђење вршења детаљних геолошких истраживања; обезбеђење вршења детаљних истраживања ван експлоатационих поља; планирање и програмирање геолошких истраживања; координирање и праћење организације свих врста геолошких истраживања; подстицање научно-истраживачког рада у области геологије; обезбеђење средстава за финансирање основних геолошких истраживања; да учествује у договарању и споразумевању о политици цена радова геолошких истраживања; даје иницијативе, мишљења и предлоге за доношење прописа у области геологије и да разматра нацрте и предлоге прописа; сарађује са организацијама удруженог рада и самоуправним организацијама и заједницама у републици, а преко Републичке интересне заједнице и са осталим организацијама у земљи и иностранству и други послови у оквиру своје надлежности.

На основу Закона о изменама и допунама Закона о геолошким истраживањима и Закона о оснивању Републичке самоуправне интересне заједнице, регионалне заједнице за геоистраге престају са радом. Самоуправна интересна заједница за геолошка истраживања јужноморавске регионалне заједнице престала је са радом 30. септембра 1986. године. Правни наследник је Републичка самоуправна интересна заједница за геолошка истраживања у Београду.

Фонд је преузет 13. марта 1987. године од Самоуправне интересне заједнице за геолошка истраживања јужноморавске регионалне заједнице - у гашењу (књига пријема бр. 189). Архивска грађа из области материјално-финансијског пословања преузетеа је од стране Републичке самоуправне интересне заједнице за геолошка истраживања и део елабората чија је финансијска конструкција и реализација у току.

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1978-1986, 2 књиге и 78 свежњева списа.

Књиге 1978-1986:

- деловодни протоколи 1978-1986, 2 књ.

Списи 1978-1986.

Грађа садржи: записнике Скупштине и Извршног одбора 1978-1986; нормативна акта; документа о оснивању и укидању заједнице; планове и програме рада; извештаје о раду Скупштине; пројекте и елаборате; одбијене пројекте; одлуке о коришћењу средстава; средњорочне програме; финансијске планове и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

165776
Овог месеца1187

Израда презентације

 
  
Forum