Kонтакт

Банери


Предузеће за посредовање, заступање и промет мешовите робе на велико и мало "Напредак" - Бујановац 1972-1977 ПДФ Штампа Eл. пошта

Предузеће за посредовање, заступање и промет мешовите робе на велико и мало "Напредак" у Бујановцу најпре је пословало као Основна организација удруженог рада у саставу "Инжињеринг-комерца", предузећа за маркетинг, пропаганду и инжињеринг у Скопљу. На седници Радне заједнице Основне организације удруженог рада "Напредак", 15. маја 1972. године, донета је одлука да се "Напредак" издвоји у самостално предузеће. Одлуком "Инжињеринг - комерца" од 25. маја 1972. године, "Напредак" се издваја као самостално предузеће, које је регистровано код Окружног привредног суда у Нишу под Фи бр. 838/72 од 22. јуна 1972. године. Конституисање предузећа обављено је 20. септембра 1972. године, што је регистровано код Окружног суда у Нишу под Фи бр. 1291/72 од 6. новембра 1972. године.

Предмет пословања предузећа био је: посредовање (агенцијски послови), куповина и продаја робе за свој и туђ рачун, довођење пословних партнера у везу, заступање домаћих фирми (трговинских и производних), промет мешовите робе на велико и мало са свим трговинским струкама у транзиту и преко складишта.

Предузеће је престало са радом 1977. године.

Фонд је преузет 8. октобра 1983. године заједно са архивском грађом фонда Грађевинског предузећа "Морава" од Јавног правобранилаштва Скупштине општине Бујановац (књига пријема бр. 181).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1972-1978, 2 књиге и 5 регистратора списа.

Књиге 1972-1978:

- деловодни протокол 1972-1978, 1 књ.

- матична књига радника 1972-1976, 1 књ.

Списи 1972-1976.

Грађа садржи : записнике Радне заједнице 1972-1976; правила и самоуправне споразуме; уписе продавница у судски регистар; решења о престанку радног односа; периодичне обрачуне; платне спискове и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

194051
Овог месеца332

Израда презентације

 
  
Forum