Подружница удружења носилаца Албанске споменице 1915-1916 - Врање 1967-1978 Штампа

Одлука о оснивању Подружнице Удружења носилаца албанске споменице 1915-1916 у Врању донета је на састанку носилаца албанске споменице са територије општине Врање 2. јула 1967. године. Оснивачка скупштина одржана је 6. августа 1967. године.

Чланови Подружнице су сви преживели борци Првог светског рата.

Органи Подружнице су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Нема података о престанку рада Подружнице.

Нема података о преузимању фонда.

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1967-1976, 2 књиге и 4 кутије списа.

Књиге 1967-1976:

- деловодни протокол 1974-1976, 1 књ.

- књига благајне 1967-1973, 1 књ.

Списи 1967-1975.

Грађа садржи: записник са оснивачке скупштине из 1967. и записник са редовне скупштине из 1974; записнике Управног одбора 1967-1974; записнике Надзорног одбора 1967-1976; спискове носилаца албанске споменице; одлуке о додели новчане помоћи Подружници; потврде и изјаве носилаца албанске споменице о њиховом учешћу у Првом светском рату; решења о примљеној новчаној помоћи; дописе Удружења носилаца албанске споменице 1915-1916 у Београду; дописе Скупштине општине Врање; расписе Подружнице, билтене Удружења носилаца албанске споменице и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.