Општинско веће Савеза синдиката Југославије - Владичин Хан 1958-1984 Штампа

Административним променама 1955. године спроведена је нова територијална подела и уведен је комунални систем; број општина и срезова је знатно смањен а њихова територија је повећана. Овим променама укинут је и Срески народни одбор у Владичином Хану и формиран је велики срез Врање.

Одлуком Среског већа Савеза синдиката Југославије у Врању, 17. јула 1955. године, формирано је Општинско веће Савеза синдиката Југославије у Владичином Хану, које је обједињавало рад синдикалних подружница са територије Општине Владичин Хан.

Задаци Општинског већа ССЈ Владичин Хан произилазили су из друштвеног положаја радничке класе и њених интереса и тежњи. Заснивали су се на самоуправном и демократском друштвено-политичком систему. Каснијим уставним одредбама и конгресним документима Савеза комуниста и Савеза синдиката, синдикална активност биће јасно и недвосмислено одређена и постаће механизам самоуправних друштвено-екононмских односа и најмасовнија друштвено-политичка организација радника која ће штитити њихова права и интересе и бити непосредни иницијатор споразумевања и договарања у свим облицима радничког удруживања.

Органи синдиката у општини су били Скупштина и Општинско веће а политичко- извршни орган Општинског већа је председништво које је бирано из редова чланова Већа.

Одлуком Општинског већа Савеза синдиката у Владичином Хану од 5. јуна 1975. године, ово Веће се укључује у међуопштинску организацију синдиката ЈМРЗ у Лесковцу.

Општинска организација синндиката у Владичином Хану данас постоји као повереништво Већа Савеза синдиката Пчињског округа.

Фонд је преузет од Општинског већа Савеза синдиката Владичим Хан 1989. године (књига пријема број 198).

Фонд је сређен и обрађен у Историјском архиву 2009. године.

Садржи грађу за период 1958-1984. године, 4 књиге и 4 кутија списа.

Књиге 1972-1984:

-деловодни протоколи, 1972-1983, 3 књ.

-књига обрачуна чланарине, 1977-1984, 1 књ.

Списи 1958-1978.

Грађа садржи: записнике Општинског већа од 1969-1979. године; записнике Одбора за такмичење из 1977. године; записнике са годишњих скупштина Већа; разне анализе и закључке; извештаје о раду; документа упошљеника; завршне рачуне, платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.