Kонтакт

Банери


Општинска конференција Феријалног савеза Врање - Врање 1956-1988 ПДФ Штампа Eл. пошта

Општинска конференција Феријалног савеза Врање у Врању основана је 1956. године.

Феријални савез Врање је друштвено-васпитна организација у коју се феријалци добровољно удружују преко својих феријалних дружина ради задовољавања својих интереса и потреба и то кроз путовања, летовања, излетништва, маршеве, походе, сусрете, зборовања и других рекреативних и здравствених активности.

Највиши орган Феријалног савеза Врање је Општинска конференција. Органи Општинске конференције су Председништво, Одбор за самоуправну контролу и Одбор за спровођење општенародне одбране и друштвене самозаштите. Општинска конференција руководила је одмаралиштем "Власинка" на Власинском језеру.

Феријална организација у Врању и данас ради.

Део фонда је преузет 2. октобра 1991. године заједно са грађом Општинске конференције Савеза социјалистичке омладине Србије у Врању од Омладинског савета Врање (књига пријема бр. 202).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1969-1989, 3 књиге, 16 регистратора и 4 свежња списа.

Књиге 1975-1978, 1983-1984, 1986-1989:

- деловодни протокол 1975-1978, 1 књ.

- списак чланова Феријалног савеза Врање 1986-1989, 1 књ.

- књига набавке за рад одмаралишта "Власинка" 1983-1984, 1 књ.

Списи 1969-1989.

Грађа садржи: записнике са изборних скупштина из 1977. и 1982; записнике Председништва и Извршног одбора Општинске конференције и записнике Управног одбора одмаралишта "Власинка" 1975-1976, 1987; нормативна акта; пројекте за изградњу објекта "Власинка"; извештаје о раду; спискове чланова феријалних дружина; евиденционе листе похода "Трагом Осме српске ударне бригаде"; дописе Феријалног савеза Србије; информативне билтене; захвалнице; завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајно средство: деловодни проткол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199722
Овог месеца540

Израда презентације

 
  
Forum