Омладинска конференција Савеза социјалистичке омладине Србије - Врање 1955-1990 Штампа

Општински комитет Народне омладине Врање почео је са радом 20. августа 1955. године, а регистрован је 14.01.1963. године, код Завода за социјално осигурање.

Општинска конференција Савеза омладине Србије у Врању формирана је на изборној коференцији 5. новембра 1968. године. Од 1974. године носи назив Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине Србије.

Највиши орган општинске организације Савеза социјалистичке омладине Србије је Општинска конференција. Општинска конференција бирала је председништво, председника, секретара, надзорну комисију, оснивала је комисије и друга радна тела која су извршно-политички органи конференције.

Општинска конференција је руководила Омладинском политичком школом "Иво Лола Рибар" и Омладинском радном бригадом "Сима Погачаревић".

Престаје са радом одлуком дванаестог конгреса Савеза социјалистичке омладине Србије о трансформацији Савеза социјалистичке омладине Србије и формирањем Омладинског савета Врање одлуком Општинске конференције бр. 199 од 17. децембра 1990. године.

Фонд је преузет 2. октобра 1991. године од Омладинског савета Врање (књига пријема бр. 202).

Фонд је сређен у Историјском архиву 2011. године.

Садржи грађу за период 1968-1990; 17 књига, 35 регистратора и 4 свежња списа.

Књиге 1967-1990:

- деловодни протоколи Општинске конференције 1967-1990, 4 књ.

- дневници рада Омладинске политичке школе "Иво Лола Рибар" 1985-1990, 5 књ.

Списи 1955-1990.

Грађа садржи: потврда о поднетој пријави о почетку или престанку пословања обвезника доприноса; промена потписника картона, печата и штамбиља и измена назива власника жиро-рачуна (1955-1978), материјал о формирању Омладинске задруге, записници председништва Општинске коференције (1968-1989); рад Комисија (1970-1989); нормативна акта; финансијска документација; персонална документација; документација Омладинске радне бригаде "Сима Погачаревић" (1971-1990) и дневне заповести ОРБ (1976-1989); разне дипломе, захвалнице; штафета младости (1974-1989), лист "Млад борац"; документацију пионирских инструктора; билтене Омладинске радне бригаде "Сима Погачаревић"; млади истраживачи (1963-1990), разне фотографије и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.