Kонтакт

Банери


Окружни суд - Врање 1878-1941 ПДФ Штампа Eл. пошта

Тачни подаци о почетку рада Окружног суда у Врању нису установљени. Као судија Окружног суда у Врању, 1878. године, помиње се Милан Јоксимовић, из ]уприје, па се може претпоставити да је суд радио одмах после ослобођења Врања од Турака, 1878. године. У прилог овој претпоставки иде и захтев Окружне управе у Врању од 29. марта 1878. године (по старом календару) из којег се види да је тражен један судија који би решавао нагомилане спорове на територији округа. Међутим, података о реализацији овог захтева нема. На основу Закона о изменама и допунама Закона о устројству окружних судова, 1890. године укинути су окружни судови и без промена у надлежности и овај суд мења назив у Првостепени суд Врање. Законом о устројству окружних судова, од новембра 1930. године, назив суда се још једном мења у Окружни суд Врање.

Рад Окружног суда у Врању био је организован по одељењима а списи су означавани утврђеним ознакама. Решавао је предмете грађанске, кривичне, масене и трговачке; поступке стечајева и регистрацију и ликвидацију задруга. Имао је другостепену надлежност над свим судовима у Округу. Окружни суд у Врању није радио у периоду окупације.

Фонд је преузет од Општинског суда у Врању 1965. године у несређеном стању (књига пријема бр. 29. ).

Сређивање грађе у Архиву завршено је 1968. године хронолошки и именично.

Фонд је фрагментаран.

Фонд је категорисан у архивску грађу од изузетног значаја.

Садржи грађу за период : 1909-1941, 83 кутије списа.

Списи 1909-1941.

Грађа садржи: предмете грађанских спорова (одређивање својине, деобе, накнаде штете, разна дуговања и др. ); записнике судских већа; појединачне примерке тапија и делове разних судских предмета; тражење инвалидске потпоре; извештаје о раду среских судова; исплатне листе судских чиновника и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199894
Овог месеца712

Израда презентације

 
  
Forum