Окружни одбор удружења ратних војних инвалида - Врање 1945-1947 Штампа

Окружни одбор Удружења ратних војних инвалида у Врању формиран је 29. априла 1945. године.

Формирањем Среског одбора Удружења ратних војних инвалида среза врањског у Врању 25. децембра 1947. године, Окружни одбор престаје са радом.

Фонд је издвојен из архивске грађе фонда Среског одбора Савеза ратних војних инвалида Србије среза Врање (књига пријема бр. 10).

Фонд је непотпун. Сресђен је хронолошки по врастама списа. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1947, 2 књиге и 1 свежањ списа.

Књиге 1946-1947:

- деловодни протокол 1946, 1 књ.

- дневник 1946-1947, 1 књ.

Списи 1945-1947.

Грађа садржи: записнике Скупштине, Управног и Надзорног одбора 1945-1947; спискове личних и породичних инвалида; дописе Земаљског одбора Удружења ратних инвалида у Београду; дописе Окружног одбора у Врању и др.

Обавештајна средтва: сумарни инвентар и деловодни протокол.