Окружни одбор занатског удружења - Врање 1933-1947 Штампа

Окружни одбор занатског удружења у Врању основан је по одобрењу Занатске коморе у Скопљу. Прва редовна седница Скупштине Окружног одбора занатског удружења одржана је 20. августа 1933. године. Подручје Окружног одбора обухватало је срезове пчињски, масурички, прешевски, босиљградски и пољанички.

Окружни одбор укинут је Одлуком Занатске коморе у Београду од 12. јуна 1947. године саобразно административно-територијалној подели Народне Републике Србије. Послови у вези мајсторских испита пренели су се у надлежност Удружења занатлија за срез пчињски у Врању.

Фонд је издвојен из архивске грађе фонда Занатско-комуналне коморе среза Врање (књига пријема бр. 17).

Фонд је непотпун и сређен хронолошки по врстама списа 1976. године. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1933-1941, 1945-1947, 3 књиге и 4 кутије списа.

Књиге 1933-1941, 1945-1947:

- деловодни протоколи 1933-1935, 1945-1947, 2 књ.

- дневник касе примања и издавања 1934-1941, 1945-1947, 1 књ.

Списи 1933-1941, 1945-1947.

Грађа садржи: записнике Скупштине 1934-1938, 1940; записнике испитне комисије за полагање мајсторских испита; спискове чланова испитне комисије; позиве за годишње скупштине; дописе Занатске коморе у Скопљу; годишње буxете и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.