Народни одбор општине Шајинце 1944-1955 Штампа

Формиран је марта 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Шајинце са седиштем у Шајинцу. Године 1946. обухвата насељена места Горновац, Думбају, Марганце, Црновце и Шајинце. Потпада под надлежност среза пчињског. Исте године на основу Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Шајинце. Од 1947. године у саставу Месног народног одбора Шајинце на основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије је и насељено место [апранце.

На основу Општег закона о народним одборима 1952. године мења назив у Народни одбор општине Шајинце.

Народни одбор општине Шајинце укинут је 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина НР Србије. Његова територија припојена је Народном одбору општине Трговиште.

Фонд је преузет од Скупштине општине Трговиште 1963. године заједно са грађом других народних одбора (књига пријема бр. 9).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1981.године, по принципу провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 12 књиге и 1 кутија списа.

Књиге 1946-1950, 1952-1954.

- деловодни протоколи 1946-1950, 1952-1954. 12 књ.

Списи 1951-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора(1951-1955) и зборова бирача; расписе среског одбора; планове јесење сетве; спискове одборника, породичних инвалида, палих бораца, службеника народног одбора и занатлија; извештаје среском одбору; персонална документа; документа о изборима; статистичке извештаје и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.