Народни одбор општине Прибој 1944-1955 Штампа

Формиран је крајем 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Прибој са седиштем у Прибоју. Године 1946. обухвата Мазараћ, Островицу и Прибој и потпада под надлежност среза пољаничког.

На основу Општег закона о народним одборима 1946. године мења назив у Месни народни одбор Прибој. На основу истоименог закона 1952. године мења назив у Народни одбор општине Прибој. Године 1952. обухвата насељена места Мазараћ, Островицу, Прибој и Стубал.

Народни одбор општине Прибој укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији 1955. године. Његова територија припојена је Народном одбору општине Лепеница.

Фонд је преузет од Скупштине општине Владичин Хан 19.06.1964. године (књига пријема бр. 38).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1977. године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 5 књига и 5 кутија списа.

Књиге 1947, 1949, 1955:

- буxетска књига 1955. 1 књ.

- пореске књиге 1947, 1949. 4 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора(1947-1953); расписе среског одбора; решења о оснивању предузећа "Котекс" и ликвидацији предузећа "Кожа"; спискове службеника народног одбора; статистичке податке; персонална документа; платне спискове и друго.

Обавештајно средствао: сумарни инвентар.