Народни одбор општине Назарица 1944-1955 Штампа

Формиран је крајем 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Назарица са седиштем у Назарици. Године 1946. обухвата Доганицу, Јарешник и Назарицу. Потпада под надлежност среза босилеградског.

На основу Општег закона о народним одборима 1946. године променио је назив у Месни народни одбор Назарица. Године 1952. мења назив на основу истоименог закона у Народни одбор општине Назарица.

Народни одбор општине Назарица укинут је 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је Народном одбору општине Доње Тламино.

Фонд је преузет од Скупштине општине Босилеград 1965. године (књига пријема бр. 46).

Сачуван је мали део грађе. Сређен је 1976.године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1955, 1 кутија списа.

Списи 1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1955); расписе виших органа; списак лица која примају сталну социјалну помоћ, занатлија и пореских обвезника; акта по деловоднику; персонална документа; статистичке извештаје и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар.