Kонтакт

Банери


Народни одбор општине Левосоје 1944-1955 ПДФ Штампа Eл. пошта

Формиран је децембра 1944. године као Општински народноослободилачки одбор Левосоје са седиштем у Левосоју. Обухвата насељена места Божињевац, Боровац и Левосоје. Потпада под надлежност среза прешевског.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. године променио је назив у Месни народни одбор Левосоје. Године 1947. на основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије обухватао је насељена места Божињевац, Боровац, Левосоје, Лучане и Осларе. Потпада под надлежност среза бујановачког. Октобра 1949. године из састава Месног народног одбора Левосоје издваја се село Лучане, а из Месног народног одбора Велики Трновац, Кончуљ и Турија и образује се Месни народни одбор Лучане са седиштем у Лучану. У исто време из састава Месног народног одбора Левосоје издваја се село Боровац, а из састава Месног народног одбора Биљача село Самољица и образује се Месни народни одбор Самољица са седиштем у Самољици. На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор општине Левосоје. Године 1952. обухвата насељена места Божињевац, Боровац, Врбан, Добросин, Левосоје, Лучане, Несалце и Осларе.

Народни одбор општине Левосоје укинут је 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је територији Народног одбора општине Бујановац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Бујановац 1968. године (књига пријема бр. 90).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 50 књига и 3 кутије списа.

Књиге 1946-1955:

- деловодни протоколи 1946-1955, 37 књ.

- регистар уз деловодник 1954-1955. 1 књ.

- пореске књиге 1947-1954. 12 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора 1949-1952; статут општине; расписе среског одбора; извештаје среском одбору; спискове занатлија и жртава фашистичког терора; статистичке извештаје; платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистар.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262419
Овог месеца1364

Израда презентације

 
  
Forum