Народни одбор општине Крива Феја 1944-1957 Штампа

Формиран је марта 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Крива Феја са седиштем у Кривој Феји. Обухвата Криву Феју и Несврту. Потпада под надлежност среза врањског.

На основу Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Крива Феја, а 1952. године у Народни одбор општине Крива Феја.

Народни одбор општине Крива Феја укинут је 1957. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је Народном одбору општине Врањска Бања.

Фонд је преузет од Скупштине општине Брањска Бања 1964. године (књига пријема бр. 34).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Саджи грађу за период 1945-1957, 58 књига и 10 кутија списа.

Књиге 1945-1957:

- поверљиви деловодни протокол 1946. 1 књ.

- деловодни протоколи 1945-1950, 1952, 1954-1957. 57 књ.

Списи 1945-1957.

Грађа садржи: Записнике народног одбора(1945-1957), савета, комисија и зборова бирача; упутства и расписе виших органа; извештаје среском одбору; спискове занатлија и воденичара; перонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.