Народни одбор општине Јагњило 1944-1955 Штампа

Формиран је крајем 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Јагњило са седиштем у Јагњилу. Обухвата Јагњило, Костомлатицу, Солачку Сену и Срнећи Дол. Потпада под надлежност среза пољаничког.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. и 1952. године мења назив у Месни народни одбор Јагњило, односно Народни одбор општине Јагњило. Године 1952. обухватао је насељена места Јагњило, Костомлатицу, Кукавицу, Солачку Сену и Срнећи Дол. Потпада под надлежност среза јужноморавског.

Народни одбор општине Јагњило укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина НР Србије из 1955. године. Његова територија припојена је Народном одбору општине Владичин Хан.

Фонд је преузет од Скупштине општине Владичин Хан 1964. године (књига пријема бр. 38).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1977. године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 18 књига и 2 кутије списа.

Књиге 1949-1952, 1954:

- пореске књиге 1949-1952, 1954. 18 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1947-1951); расписе среског органа; акта о регулисању утрине; спискове одборника и воденичара; персонална документа; финансијска документа и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.