Народни одбор општине Златокоп 1944-1957 Штампа

Формиран је крајем 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Златокоп са седиштем у Златокопу. Потпада под надлежност среза врањског. На основу Општег закона о народним одборима из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Златокоп.

На основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије из 1947. године Месни народни одбор Златокоп припојен је Месном народном одбору Тибужде.

Године 1955. на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији поновно је успостављен под називом Народни одбор општине Златокоп. Обухватао је насеља Горњу Отуљу, Горње Требешиње, Доњу Отуљу, Доње Требешиње, Дулан, Златокоп, Купининце, Луково, Наставце, Преображење, Тибужде и ]уковац. Потпада под надлежност среза Врање.

Народни одбор општине Златокоп укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији из 1957. године. Његова териториуја припојена је Народном одбору општине Врање.

Фонд је преузет од Скупштине општине Врање 1963. године (књига пријема бр. 22).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1983.године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1955-1957, 5 књига и 1 кутија списа.

Књиге 1955-1957:

- деловодни протоколи 1955-1957. 4 књ.

- матична књига службеника Народног одбора општине 1955-1957. 1 књ.

Списи 1955-1957.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1955-1957), савета за општу управу 1955, запинице савета за школство 1955-1957, комисије за привреду 1956-1957, комисије за буxет 1955-1957. зборова бирача; расписе и упутства виших органа; нормативна акта; извештаје среском одбору; спискове села, службеника, воденичара и приватних занатлија; статистичке извештаје; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.