Народни одбор општине Дубница 1944-1955 Штампа

Формиран је септембра 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Дубница са седиштем у Дубници. Обухвата насељена места Дубницу, Миливојце и Стропско. Потпада под надлежност среза врањског. Године 1947. обухвата насељена места Бели Брег, Дубницу, Катун, Миливојце, Содерце, Стропско и ^естелин. А од 1952. године и насељено место Бунушевце.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. и 1952. године мења назив у Месни народни одбор Дубница, односно Народни одбор општине Дубница.

Народни одбор општина Дубница укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина из 1955. године. Његова територија припојена је територији Народног одбора општине Врање.

Фонд је преузет од Скупштине општине Врање 1963. године (књига пријема бр. 22).

Фонд је непотпун. Сређен је 1976.године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 94. књиге и 2 кутије списа.

Књиге 1945-1955:

- строго поверљиви деловодни протоколи 1948-1955. 2 књ.

- деловодни протоколи 1945-1955. 87 књ.

- регистри уз деловоднике 1946, 1955. 4 књ.

- књига осуђених 1946-1947. 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора( 1950-1955); расписе среског одбора; извештаје о раду одбора; спискове приватних занатлија; статистичке податке; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.