Народни одбор општине Велики Трновац 1944-1955 Штампа

Формиран је новембра 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Велики Трновац са седиштем у Великом Трновцу. Године 1946. под именом Месни народни одбор Трновац обухвата насељена места Трновац, Мали Трновац и Турију. Потпада под надлежност среза прешевског.

Законом о административно територијалној подели НР Србије из 1947. године обухвата насељена места Велики Трновац, Кончуљ, Мали Трновац и Турију и потпада под надлежност среза бујановачког.

Октобра 1949. године насељена места Кончуљ и Турија издвајају се из састава Месног народног одбора Велики Трновац, а Лучане из састава Месног народног одбора Левосоје и образују посебан Месни народни одбор Лучане са седиштем у Лучану.

На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор општине Велики Трновац.

Народни одбор општине Велики Трновац укинут је 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је Народном одбору општине Бујановац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Бујановац 1968. године (књига пријема бр.90).

Фонд је непотпун. Сређен је 1979.године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 17 књига и 7 кутија списа.

Књиге 1946-1955:

- деловодни протоколи 1946-1950, 1954-1955. 16 књ.

- регистар уз деловодник 1954. 1 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1950-1954), комисија и зборова бирача; документа о изборима; спискове службеника, занатлија и воденичара; уверења о завршеној основној школи на основу два сведока; статистичке извештаје; персонална документа; платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистар.