Kонтакт

Банери


Месни народни одбор Несалце (МНО) - Несалце 1944-1952 ПДФ Штампа Eл. пошта

Формиран је 22 новембра 1944. године као Месни народноослободила~ки одбор Несалце са седи{тем у Несалцу. Године 1946. обухвата насеqена места Врбан, Добросин и Несалце и потпада под надле`ност среза пре{евског.

На основу Оп{тег закона о народним одборима 1946. године меwа назив у Месни народни одбор Несалце. Године 1947. на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије потпада под надле`ност среза бујанова~ког.

Месни народни одбор Несалце укинут је на основу Закона о подели територије НР Србије на оп{тине, градове и срезове 1952. године и припојен Народном одбору оп{тине Левосоје.

Фонд је преузет до Народног одбора среза Лесковац 1963. године заједно са гра|ом среза и других народних одбора (кwига пријема бр. 8).

Са~уван је мали део гра|е.

Садр`и гра|у за период 1947-1952, 1 кутија списа.

Списи 1947-1952.

Гра|а садр`и: расписе ви{их органа; спискове слу`беника и занатлија; пореска документа; персонална документа и друго.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262418
Овог месеца1363

Израда презентације

 
  
Forum