Kонтакт

Банери


Културно-просветна заједница Среза Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Културно-просветна заједница среза Врање у Врању основана је 1. јула 1956. године. Наследила је делатност Савеза културно-просветних организација, који је радио од 18. децембра 1955. године.

У оквиру Културно-просветне заједнице деловали су: Савез народних и радничких универзитета, Савез аматерских позоришта и Савез библиотека и организација за ширење књига. При Савезу аматерских позоришта радила је и Музичка секција.

Задаци Културно-просветне заједнице били су: да ради на решавању културно-просветних проблема, да ангажује стручњаке, научнике и друге културне и јавне раднике у културно-просветним активностима, да организује саветовања, да помаже стручно оспособљавање кадрова, да унапређује издавачку делатност, да се залаже за стварање и коришћење средства за културно-просветни рад - књиге, филма, дијапозитива и др., као и да сарађује са сличним организацијама. Органи заједнице су: Скупштина, Веће, Председништво и Надзорни одбор.

Након спајања среза Врање са срезом Лесковац у нови срез Лесковац са седиштем у Лесковцу, Законом о изменама Закона о подручјима општина и срезова у Народној Републици Србији од 12. новембра 1962. године, Културно-просветна заједница среза Врање престаје са радом.

Фонд је преузет 29. септембра 1983. године од Дома културе у Врању заједно са архивском грађом Дома културе (књига пријема бр. 179).

Фонд је делимично сачуван и несређен.

Садржи грађу за период 1956-1957, 2 књиге и 1 кутију списа.

Књиге 1956-1957:

- деловодни протоколи 1956-1957, 2 књ.

Списи 1956-1957.

Грађа садржи: записнике Председништва Културно-просветне заједнице 1956-1957; записнике оснивачких скупштина Савеза народних и радничких универзитета, Савеза аматерских позоришта и Савеза библиотека и организација за ширење књига из 1956; нормативна акта; извештаје о раду Савеза Културно-просветних организација; дописе Савеза културно-просветних организација и Савеза културно-просветне заједнице и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199889
Овог месеца707

Израда презентације

 
  
Forum