Kонтакт

Банери


Краљевска банска управа Бановине вардарске, Просветно одељење - Скопље 1919-1941 ПДФ Штампа Eл. пошта

Вардарска бановина обухватала је простор Скопске, Вардарске, Брегалничке и Битољске области, јужни део Нишке области (власотиначки, лесковачки и јабланички срез)и западни део Зетске области (ђаковички срез) . Долине Мораве и Вардара биле су основни комуникациони правац кроз ову Бановину којим су се кретали културни утицаји, људи и роба.

По Закону о банској управи, из 1929. године, послови школства : оснивање, уређење и рад народних школа , били су у надлежности бана. Бановина је имала Просветно одељење на челу са начелником који је управљао свим пословима: распоредом наставног особља, спровођењем закона и прописа , унапређењем просветне служжбе, оцењивањем просветних чиновника, статистиком одељења финансирањем школа и др.

Од стварања Краљевине СХС (децембра 1918. године), на територији Србије примењивао се је Закон о народним школама из 1904. године са изменама и допунама од 23. јула 1919. године. Ступањем на снагу Закона о народним школама из 1929. године школе постају државне установе са одређеним задацима а наставу су могли да обављају само учитељи и стручна лица. Наства је извођена на државном језику. Свака школска општина имала је свој месни школски одбор који је састављао школски буxет и старао се о његовом извршењу .

На сиромашном подручју Вардарске бановине улога школа означавана је мисионарском.н Просвећеност народа била је на веома ниском ступњу (29, 1% писмених људи изнад 10 година старости), школске зграде су биле дотрајале и највећим делом у приватним кућама, конацима паша и бегова, црквеним зградама, па чак и кафанама. Према подацима из 1929. године у овој Бановини било је 1128 школа а до 1939. године број народних школа је увећан за 75 нових.

Фонд је преузет од Просветно-педагошког завода у Врању 1965. године (књига пријема бр. 48. ).

Грађа фонда сачувана је фрагментарно (само статистика одељења).

Фонд је несређен.

Садржи грађу за период 1936-1938, 1 кутија списа.

Списи 1936-1938.

Грађа садржи : статистичке попдатке прикупљене поводом 25 годишњице ослобођења Јужне Србије из којих се могу сагледати називи и кратак историјат школа, стање школских зграда, број ђака и наставника од 1912/13. до 1936/37. школске године , подаци о ђачким дружинама, библиотекама и утрошеним финансијским средствима.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

199887
Овог месеца705

Израда презентације

 
  
Forum