Занатско предузеће "Солидарност" - Бујановац Штампа

Самостална зантска радња "Солидарност" основана је решењем Народног одбора среза бујановачког бр. 16669 од 23. децембра 1954. године. Предмет пословања радње је столарска за грађевински материјал и уметничку столарију. Решењем Народног одбора општине Бујановац бр. 446 од 1. фебруара 1956. године, радња "Солидарност" прерасла је у Занатско предузеће "Солидарност", које је регистровано код Окружног привредног суда у Нишу по фи бр. 261/56 од 7. маја 1956. године. Делатност предузећа је столарска.

Предузеће је стављено у принудну ликвидацију 20 децембра 1960. године.

Фонд је преузет 27. новембра 1978. године од Скупштине општине Бујановац заједно са архивском грађом других предузећа са територије ове општине (књига пријема бр. 162).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1955-1962, 4 књиге и 2 кутије списа.

Књиге 1955-1962:

- деловодни протоколи 1955-1961, 2 књ.

- матична књига радника 1955-1962, 1 књ.

- евиденција изостанака 1955, 1 књ.

Списи 1955-1962.

Грађа садржи: записнике Радничког савета 1955-1960; записнике Управног одбора 1956, 1958-1959; нормативна акта; извештаје о раду; решења о заснивању и престанку радног односа; платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.