Kонтакт

Банери


Занатско-комунална комора Среза Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Градско-среска занатска комора за град Врање и срезове врањски и пчињски са седиштем у Врању основана је 1. септембра 1950. године. Одлуком Народног одбора среза Врање од 6. марта 1956. гдодине основана је Занатска комора за подручје среза Врање. Занатска комора среза Врање добила је надлежност над укинитим среким коморама у Бујановцу, Босилеграду и Сурдулици, где су основане испоставе, а у Владичином Хану и Прешеву основана су повереништва.

На основу Закона о удруживању и пословној сарадњи у привреди од 30. јуна 1960. године, извршена је реорганизација Занатске коморе среза Врање у Занатско-комуналну комору среза Врање 12. марта 1961. године.

Престала је са радом 1962. године, а сва права и обавезе преузела је Среска привредна комора у Врању.

Фонд је преузет 27. фебруара 1963. године од Среске привредне коморе у Врању (књига пријема бр. 17 ) и 12. маја 1965. године од Привредне коморе среза Лесковац - Испоставе у Врању.

Фонд је у целости сачуван и сређен хронолошки по врстама списа 1976. године. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1948-1965, 34 књиге, 54 кутија и 24 регистратора.

Књиге 1948-1965:

- поверљиви деловодни протокол 1958, 1960-1962, 1 књ.

- деловодни протоколи 1951-1962, 8 књ.

- мали деловодни протоколи 1958-1959, 1963-1965, 2 књ.

- матична књига службеника 1960, 1 књ.

- регистар калфенских испита 1951-1955, 1 књ.

- регистар решења донетих у управном поступку 1960-1962, 1 књ.

- регистар о полагању стручног испита ученика у привреди 1956-1958, 1 књ.

- регистри занатлија који дугују допринос наплата коморског доприноса 1962, 2 књ.

- регистар закључених уговора радника 1952-1960, 1 књ.

- регистри зантских радњи и радионица 1951, 2 књ.

- регистри зантлија 1950-1956, 2 књ.

- регистар уговора о раду са приватним послодавцима 1963-1964, 1 књ.

- књиге уплаћене чланарине занатлија 1951-1953, 2 књ.

- списак издатих сведочанстава радницима 1955-1962, 1 књ.

- спискови занатлија приватног сектора 1951-1954, 1956, 2 књ.

- распоред укупног прихода занатско-комуналних организација 1960-1961, 1 књ.

- књига наплате доприноса комори 1956, 1 књ.

- књига чланова 1948- 1963, 1 књ.

- распоред пореза на промет производа занатлијама 1950-1951, 2 књ.

- књига коморског доприноса који је уплаћен преко банке и поште 1962, 1 књ.

Списи 1950-1965.

Грађа садржи: записнике Управног одбора 1951-1962; записнике Надзорног одбора 1952; записнике Секретаријата 1956-1958; записнике Председништва 1958-1960; записнике испитне комисије за зантске помоћнике и мајсторе; годишње програме рада и звештаје о раду; спискове занатлија и занатских радњи; решења за полагање испита квалификованих радника; решења и дозволе за отварање приватних радњи; решења о обустави обављања одређених заната; уговоре о учењу одређених заната; завршне рачуне и др.

Обавештајна срества: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

196989
Овог месеца710

Израда презентације

 
  
Forum