Kонтакт

Банери


Позив за сарадњу ПДФ Штампа Eл. пошта

Поштоване колеге,

Историјски архив „31. јануар“ у Врању покренуо је ове године издавање стручног часописа под називом „Врањски запис“.

У часопису ће се објављивати радови не само из прошлости југа Србије, већ и радови у којима су обрађене теме из шире српске историографије. Ова публикација ће излазити једном у току календарске године.

Што се радова из области историје тиче, први број часописа биће посвећен ослободилачким ратовима које је Србија водила у другој половини 19. и почетком 20. века (Српско-турски ратови 1876-1878. и Балкански ратови 1912-1913. године), док из области архивистике и друштвених наука можете слади радове на тему коју сами изаберете.

У часопису ће бити заступљене следеће области: историографија, архивистика, документи и прикази. Радове треба послати до краја јуна ове године.

Упутство ауторима

1. Радове треба доставити на адресу: Историјски архив „31. јануар“, Партизанска 17/а, 17500 Врање,

2. Рукопис треба максимално да садржи 16 страна укључујући и прилоге,

3. Рад треба да садржи:

- име и презиме аутора текста и назив установе у којој ради или адресу становања

- наслов рада,

- апстракт (50-100)

- кључне речи (3-10)

- резиме (300-500 речи)

- цитирану литературу и изворе

- прилоге (уколико их има)

4. Форма текста:

- текст процесор Word ( формат .doc или .docx )

- стил Normal

- формат стране А4

- маргине (cm): горе – 2.5, доле – 7.2, лево – 2, десно – 6.3, гутер – 0

- фонт ћирилични Times New Roman

5. Илустрације које се прилажу уз рад морају бити црно-беле, скениране у минималној резулицији од 150dpi.

Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и напомену где ће заузети

место у тексту.

Радове слати у штампаној и електронској форми (на CD или на e-mail: istarhivvr@gmail.com ). Примљени радови се не враћају.

Редакција часописа „Врањски запис“

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

194056
Овог месеца337

Израда презентације

 
  
Forum