Kонтакт

Банери


Завод за унапређење привреде - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Завод за унапређење привреде у Врању основан је решењем Народног одбора среза Врање 27. септембра 1960. године.

Задатак Завода био је да пружа стручну помоћ Народном одбору среза Врање и Народним одборима општина и другим инвеститорима око изградње инвестиционих програма; да у име инвеститора, а у оквиру датих овлашћења организује изградњу објекта, да ради инвестиционе програме уз сарадњу са другим пројектним организацијама и спољним сарадницима и да пружа стручну помоћ предузећима у вези са организацијом рада предузећа. Заводом је управљао Управни одбор као колективни орган управљања од седам чланова. Члан Управног одбора био је и директор Завода.

Након укидања среза Врање и припајања срезу Лесковац, срез Лесковац је 10. априла 1963. године донео одлуку по којој се права и дужности оснивача Завода са Народног одбора среза Врање преносе на Народни одбор општине Врање.

Решењем Скупштине општине Врање 26. фебруара 1965. године укинут је завод за унапређење привреде јер није више постојала потреба за његовим постојањем. Завод је престао са радом 1. априла 1965. године, а сва права и обавезе преузела је Скупштина општине Врање.

Фонд је прузет 29. септембра 1966. године од Скупштине општине Врање (књига пријема бр. 70).

Фонд је у целости сачуван и несређен.

Садржи грађу за период 1960-1965, 8 књига, 3 свежња и 14 регистара списа.

Књиге 1960-1965:

- деловодни протоколи 1960-1965. 6 књ.

- матична књига службеника 1960-1965. 1 књ.

- дневник финансијског књиговодства 1961. 1 књ.

Списи 1960-1965.

Грађа садржи: записнике Управног одбора 1960-1965; записнике Радне заједнице 1964-1965; нормативна акта; документе о оснивању Завода; уговоре о изради инвестционих програма; извештаје о раду; завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловдни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

190139
Овог месеца951

Израда презентације

 
  
Forum