Kонтакт

Банери


Дом народног здравља - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

На предлог Савета за народно здравље и социјалну политику Народне Републике Србије да се у Врању оснује Дом народног здравља за Срез врањски и град Врање, као предрачунска установа са самосталним финансирањем на седници Среског већа Народног одбора Среза врањског 19. јануара 1953. године донето је Решење о оснивању заједничког Дома народног здравља у Врању за Срез врањски и град Врање. У саставу Дома народног здравља улазе здравствене установе у Врањској Бањи и Трговишту. У оквиру Дома народног здравља зубна ординација и здравствена станица у Трговишту имаће своје посебне предрачуне прихода и расхода. Народни одбор општине Врање на својој седници 27. марта 1959. године донео је Решење бр. 01-1972/4 којим Дом народног здравља престаје са радом 30. јуна 1959. године. Имовина на коју је Дом народног здравља имао право управљања прелази на управу Здравствене станице 1, 2 и 3 у Врању, Зубне амбуланте, Станице за хитну помоћ, Диспечера за жене и Бироа за вођење књиговодства.

Фонд је у нераспоређеном стању преузет 1967. године од Дома здравља у Врању (књига пријема бр. 88).

Фонд је непотпун. Фонд је несређен.

Садржи грађу за период 1953-1959, 3 књиге и 14 фасцикли списа.

Књиге 1953-1959:

- деловодни протокол 1958-1959. 1књ.

- матична књига радника 1953-1959. 1књ.

- књига евиденције несрећних случајева на послу 1956-1957. 1књ.

Списи 1953-1959.

Грађа садржи: записнике Управног одбора Дома народног здравља 1954-1958; нормативна акта; записнике и извештаје о раду служби; статистичке податке о разним болестима; податке о извршеним лекарским прегледима, персонална досијеа радника; разне расписе и упутства и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

190148
Овог месеца960

Израда презентације

 
  
Forum