Дом културе Бора Станковић - Врање Штампа

Дом културе у Врању основан је решењем Народног одбора општине Врање 9.јуна 1961. године. Наследио је делатност Културно-просветног центра у Врању. Основан је као установа са самосталним финансирањем и са задатком ширења култорно-просветне делатности путем предавања, књижевних вечери, музичких приредби, концерата, позоришних и биоскопских представа, путем организовања и одржавања разних курсева и течајева. Осим тога, имао је и задатак да потпомаже културно-просветну делатност друштвени организација, удружења и грађана и да у свом раду остварује и проширује сарадњу са што већим бројем политичких и културно-просветних, уметничких и других установа и јавних радника. Органи управљања Дома културе су Савет и Управник.

Од 1992. године носи назив Дом културе “Боре Станковић”. Фонд и данас ради под овим називом.

Део фонда је преузе 29. септембра 1983. године од Дома културе “Боре Станковића” (књига пријема бр. 179)

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1961-1968, 4 књиге и 2 кутије списа.

Књиге 1962-1965:

- књиге извршења 1962-1965, 4 књ.

Списи 1961-1968

Грађа садржи: решења о оснивању и регистрацији; Статут; годишње програма рада и извештаје о раду; угворе о хонорарном раду; завршене рачуне; платне спискове и др.